LEKIR TECH (M) SDN BHD

Kami membina perisian dan aplikasi kukuh yang berskala dan mengutamakan pelanggan

Menawarkan pengalaman reka bentuk yang unit untuk korporat dan SME
Membina sistem dengan kreativiti, keaslian dan imaginasi
LEBIH LANJUT

LEKIR TECH (M) SDN BHD

Kami membina perisian dan aplikasi kukuh yang berskala dan mengutamakan pelanggan

Menawarkan pengalaman reka bentuk yang unit untuk korporat dan SME
Membina sistem dengan kreativiti, keaslian dan imaginasi
LEBIH LANJUT

LEKIR TECH (M) SDN BHD

Kami membina perisian dan aplikasi kukuh yang berskala dan mengutamakan pelanggan

Menawarkan pengalaman reka bentuk yang unit untuk korporat dan SME
Membina sistem dengan kreativiti, keaslian dan imaginasi
LEBIH LANJUT

LEKIR TECH (M) SDN BHD

Kami membina perisian dan aplikasi kukuh yang berskala dan mengutamakan pelanggan

Menawarkan pengalaman reka bentuk yang unit untuk korporat dan SME
Membina sistem dengan kreativiti, keaslian dan imaginasi
LEBIH LANJUT